užkiožinti

užkiožinti
1 užkióžinti tr. padėti ką nors taip, kad vos laikytųsi: Užkiõžino pagalį ant balkio Grk. Užkióžino dviratį po kojom ant tako Jnš. \ kiožinti; iškiožinti; pakiožinti; prikiožinti; sukiožinti; užkiožinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • iškiožinti — 1 iškiožinti tr. išpurusiai sudėti: Kiek ten tų malkų turgaus vežime: iškiožintas iš keliolika malkų Klm. | refl.: Ot pradalgės! – kad ir išsikiõžinusios, ale vis tiek matosi, kad storos Vdžg. kiožinti; iškiožinti; pakiožinti; prikiožinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiožinti — 1 pakiožinti tr. papurenti, papurusiai padėti: Pakiožinai miltus pildamas J. Pakiõžinau šieną prieš saulę, greit bus sausas Skr. Pakiožina virkščias an žėglių, kad džiūtų Grk. | refl.: Sniegas pasikiožinęs kaip korys pavasarį J. kiožinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikiožinti — 1 prikiožinti tr. papurusiai pridėti, prikrauti: Prikiõžinai ... garčių miltų, t. y. neprimurdei, lengvai pripylei J. Ana prikiõžinus sviesto vagoną atnešė jam J. kiožinti; iškiožinti; pakiožinti; prikiožinti; sukiožinti; užkiožinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukiožinti — 1 sukiožinti tr. papurusiai sudėti: Sukiožino skrybėles pintinė[je] ir neša į miestą parduoti Stak. kiožinti; iškiožinti; pakiožinti; prikiožinti; sukiožinti; užkiožinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”